Rygge Norway 1580

+47 977 03 744

Org nr: 916 610 033

©2019 by Rygge Eiendomservice AS. Proudly created with Wix.com

SNORKEL S3219E - EL SAKSELIFT

  • Dagsleie: 500kr

  • Påfølgende døgn: 450kr

  • Mandag - Fredag: 2000kr

  • Ukespris: 2500kr

  • Weekend: 900kr 

   *Alle priser inkl mva

Utkjøring fra 500kr pr vei.

Manglende vask av lift og tilbehør
faktureres leietaker med timesats 550kr eks mva,
Driftstoff påfylling faktureres leietaker med 16kr eks mva pr liter.